โบรชัวร์

 • แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ทั่วไปของจังหวัดคะงะวะ New Sanuki Fudo

  ภูมิอากาศของคากาวะได้สร้างอาหารที่ดีเลิศคำราม
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ

  ดาวน์โหลด [31MB]
 • แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด Kagawa New Sanuki Fudou (ภาษาอังกฤษ)

  ภูมิอากาศของคากาวะได้สร้างอาหารที่ดีเลิศคำราม
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ

  ดาวน์โหลด [81.7MB]
 • แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด Kagawa New Sanuki Fudoki (ภาษาจีนดั้งเดิม)

  ภูมิอากาศของคากาวะได้สร้างอาหารที่ดีเลิศคำราม
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ

  ดาวน์โหลด [70.2MB]
 • สาเกคางาวะใช้ยีสต์มะกอกซานุกิ

  ขอแนะนำสาเกของคางาวะโดยใช้ยีสต์มะกอกซานุกิ
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ

  ดาวน์โหลด [2.7MB]
 • แผนที่คู่มือการรับประทานอาหาร Gourmet Sanuki จังหวัด Kagawa

  ขอแนะนำการต้อนรับอันโอชะของคางาวะ!
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ
  ออกเมื่อ สิงหาคม 2024

  ดาวน์โหลด [2.2MB]
 • แผนที่แนะนำร้านอาหารซานุกิแห่งจังหวัดคากาวะ (ภาษาอังกฤษ)

  ขอแนะนำการต้อนรับอันโอชะของคางาวะ!
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ
  ออกเมื่อ สิงหาคม 2024

  ดาวน์โหลด [2.2MB]
 • คู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

  จังหวัดอุดรธานี ไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังมาจากจังหวัดคากาวะ
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ
  ออกเมื่อ สิงหาคม 2024

  ดาวน์โหลด [11.07MB]
 • จองเพื่อพบกับผู้ผลิตน้ำมันมะกอกในจังหวัดคางาวะ

  Shodoshima บ้านเกิดของการปลูกเศรษฐกิจแบบญี่ปุ่น รายชื่อผู้ผลิต 34 รายในจังหวัดที่โอ้อวดทั่วโลก
  สำนักพิมพ์: แผนกส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประจำจังหวัดคะงะวะส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด

  ดาวน์โหลด [26MB]
 • Kagawa Bussankan Ritsurin

  จังหวัดอุดรธานีไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังเป็นร้านขายเสาอากาศของผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ

  ดาวน์โหลด [2.64MB]
 • Kagawa Bussankan Ritsurin (ภาษาอังกฤษ)

  จังหวัดอุดรธานีไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังเป็นร้านขายเสาอากาศของผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ

  ดาวน์โหลด [2.37MB]
 • Kagawa Bussankan Ritsurin-an (วัฒนธรรมจีน)

  จังหวัดอุดรธานีไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังเป็นร้านขายเสาอากาศของผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ

  ดาวน์โหลด [2.87MB]
 • Kagawa Bussankan Ritsurin-an

  จังหวัดอุดรธานีไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังเป็นร้านขายเสาอากาศของผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ

  ดาวน์โหลด [2.42MB]
 • Kagawa Bussankan Ritsurin (한국어)

  จังหวัดอุดรธานีไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังเป็นร้านขายเสาอากาศของผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคากาวะ

  ดาวน์โหลด [2.24MB]
 • การประกวดสูตรอาหารแสนอร่อยของ Sanuki

  หนังสือสูตรพิเศษที่ใช้ส่วนผสมจากจังหวัดคากาวะ
  สำนักพิมพ์: แผนกส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประจำจังหวัดคะงะวะส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด

  ดาวน์โหลด [21.3MB]
 • คู่มือแนะนำร้านอาหารในเขตคางาวะประจำปี 2023

  เราแนะนำร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดคากาวะในเขตเมือง
  สำนักพิมพ์: องค์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดคะงะวะแผนกโตเกียว
  ออกในเดือนธันวาคม 4

  ดาวน์โหลด [6.1MB]