รักคลับ Sanuki Fan

เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2024 เราจะยกเลิกจดหมายข่าวทางอีเมลที่เผยแพร่โดย LOVE Sanuki Fan Club
ขอขอบคุณที่อ่านเว็บไซต์ของเรามาเป็นเวลานาน

เราจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ SNS ต่อไป ดังนั้นเราจะยินดีอย่างยิ่งหากคุณสามารถติดตามเราบน SNS

รักซานุกิซัง

■เฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/kensanpin/เปิดในแท็บใหม่

■เอ็กซ์
https://twitter.com/kagawakensanpinเปิดในแท็บใหม่

■อินสตาแกรม
https://www.instagram.com/kagawa_kensanpin/เปิดในแท็บใหม่

Sanuki Marche

■เฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/sanukimarche/เปิดในแท็บใหม่

■เอ็กซ์
https://twitter.com/sanukimarcheเปิดในแท็บใหม่

■อินสตาแกรม
https://www.instagram.com/sanukimarche/เปิดในแท็บใหม่