vendersรายชื่อร้านค้า

รีเฟรชฟาร์มนิโก้

สดชื่นกับฟาร์มนิโก้สถานที่ผลิต / ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

ฟิลด์ของตัวเอง

คำพูดจากเจ้าของ

เรามุ่งมั่นในการเพาะปลูกกลางแจ้งและมุ่งมั่นที่จะผลิตในท้องถิ่นเพื่อการบริโภคในท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นที่ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี

เราผลิตผักตามฤดูกาลของ Kagawa ได้ดีตลอดทั้งปี

Facebook https://www.facebook.com/さわやか-Nico農園-591526687639292/

เครื่องรีดผ้า

ACCESS

760-0019 Sunport เมือง Takamatsu จังหวัด Kagawa, 2-1
สัญลักษณ์ Sunport Takamatsu Tower West Passage

ดูเพิ่มเติม