ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

วัด

ปรับขนาดภาพ

ในจังหวัดคะงะวะรัฐบาลได้ทำการหล่อและยกน้ำหนักในสมัยก่อน ในหมู่พวกเขา "น้ำหนัก Kankan" เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเป็นที่รู้จักทั่วประเทศเพื่อความถูกต้อง หลังสงคราม บริษัท หันมาผลิตเครื่องชั่งที่ทันสมัยกว่าและเริ่มผลิตทุกอย่างตั้งแต่วัสดุจนถึงวัสดุที่สมบูรณ์ จังหวัดคะงะวะได้จัดตั้งสายการผลิตที่สามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การซื้อการเชื่อมการทาสีและการเสร็จสิ้นทำให้สามารถผลิตแบบรวมได้ นี่เป็นเรื่องแปลกในญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในลักษณะของการผลิตในระดับของคากาวะ ในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบเช่นการผลิตอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักพิเศษในด้านการเกษตรวิศวกรรมโยธาเคมีและอุตสาหกรรมและการผลิตแผงควบคุมแบบรวมที่ทำทุกอย่างตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในอนาคตเทคโนโลยีขั้นสูงการทำงานอัตโนมัติในการชั่งน้ำหนักและขนาดของเครื่องชั่งนั้นคาดว่าจะก้าวหน้าไปอีกขั้นและต้องการความแม่นยำที่สูงขึ้น

ฤดูกาลตามฤดูกาล
ได้เวลาเที่ยวแล้ว ช่วงพีค (ฤดูกาล)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
พื้นที่การผลิตหลัก
เมือง Takamatsu เมือง Sanuki

Twitter Facebook สาย Plurk WeChat