ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

ประติมากรรมม่า

ภาพถ่ายประติมากรรม

Ramama sculptures เป็นประติมากรรมที่แกะสลักเพื่อการระบายอากาศและแสงสว่างและกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการตกแต่งระหว่างญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคโมโมยามาจนถึงกลางเอโดะ ได้มีการกล่าวกันว่ารูปปั้น Ranma ของ Sanuki นั้นถูกส่งมอบโดยช่างไม้ Hida ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้านายของ Matsudaira Yoritige และค่อยๆแพร่กระจายไปยังครัวเรือนทั่วไป รูปปั้น Ranma ของ Sanki ซึ่งสร้างขึ้นอย่างประณีตโดยช่างฝีมือได้รับการประดิษฐ์ขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยใช้เมล็ดไม้ที่สวยงาม

ฤดูกาลตามฤดูกาล
ได้เวลาเที่ยวแล้ว ช่วงพีค (ฤดูกาล)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
พื้นที่การผลิตหลัก
เมือง Takamatsu เมือง Kannonji

Twitter Facebook สาย Plurk WeChat