ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

Kumite โชจิ

ฤดูกาลตามฤดูกาล
ไม่มี
พื้นที่การผลิตหลัก
เมืองทาคามัตสึและอื่น ๆ

มีการกล่าวกันว่าโชจิที่ทำหน้าที่เป็นฉากกั้นระหว่างการส่องแสงอ่อน ๆ ในอาคารสไตล์ญี่ปุ่นเริ่มสร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ
Kumite เป็นส่วนที่ขาดหายไปจาก kumiko
เพื่อรวมต้นไม้ที่ไม่มีช่องว่างโดยไม่ต้องใช้ตะปูเดียวไม่อนุญาตให้มีข้อผิดพลาด 0.1 มม.
รูปแบบทางเรขาคณิตเช่นใบกัญชาและคาโกเมะมีความหมายและนำความปรารถนาของความสุขของผู้คน

    関連リンク

      Twitter Facebook สาย Plurk WeChat