ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

กล้วยไม้ตะวันตก

ฤดูกาลตามฤดูกาล
ทั้งหมด
พื้นที่การผลิตหลัก
Takamatsu, Sakaide, Marugame, Zentsuji

"กล้วยไม้" เป็นคำทั่วไปสำหรับพืชกล้วยไม้และมีความหลากหลายมาก พูดกว้างมีกล้วยไม้โอเรียนเต็ลที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่นเช่นจีนและญี่ปุ่นและกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนเช่นอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และละตินอเมริกา กล้วยไม้ตะวันตกเช่น phalaenopsis, dendrobium และ cymbidium ได้รับการปลูกฝังในจังหวัด Kagawa และจัดส่งเป็นไม้ตัดดอกและกระถางในวันครบรอบ

    関連リンク

      Twitter Facebook สาย Plurk WeChat