ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

ไม้ประจำจังหวัด

รูปถ่ายไม้ประจำจังหวัด

มีไม้หลายประเภทในตลาดเช่นไซเปรสซีดาร์สนเซลโควาและโอ๊ก อย่างไรก็ตามใน Kagawa การผลิตเสาไซเปรสที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ เนื่องจากมีฝนตกเพียงเล็กน้อยใน Kagawa อัตราการเติบโตของไซเปรสที่เลี้ยงในป่าของจังหวัดจึงช้าและคงที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพสูงและเมล็ดพืชที่ละเอียด
การใช้ไม้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เฟื่องฟูซึ่งเชื่อมโยงกับการป้องกันภัยธรรมชาติในพื้นที่ภูเขาและการเติมน้ำใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนและสร้างสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย
ที่“ ร้านเสาอากาศ Kagawa Forest” คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม้ประจำจังหวัดและซื้อสินค้าที่หาซื้อได้ยากจากที่อื่น นอกจากนี้คุณยังสามารถเห็นและสัมผัสไซเปรสที่ปลูกในคะงะวะและสัมผัสประสบการณ์ด้วยมือแรกที่มีคุณภาพสูง ร้านเสาอากาศแห่งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เยี่ยมชมในการสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมป่าไม้

ฤดูกาลตามฤดูกาล
ได้เวลาเที่ยวแล้ว ช่วงพีค (ฤดูกาล)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
พื้นที่การผลิตหลัก
Miki-cho, Kida-gun

Twitter Facebook สาย Plurk WeChat