ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

นม

ฤดูกาลตามฤดูกาล
ไม่มี
พื้นที่การผลิตหลัก

ไม่มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในจังหวัดคากาวะ? ไม่ในเขต Nakayama ของเมือง Manno มีทุ่งหญ้าที่ดูเหมือนจะไม่เป็นจังหวัดคากาวะ มีการเลี้ยงโคนมทั่วทั้งจังหวัด
มีไร่แบบพิเศษมากมายเช่นฟาร์มปศุสัตว์ที่คุณสามารถสัมผัสกับฟาร์มโคนมฟาร์มปศุสัตว์ที่ผลิตนมเจอร์ซีย์และฟาร์มปศุสัตว์ที่ผลิตและจำหน่ายไอศกรีมโฮมเมด

      Twitter Facebook สาย Plurk WeChat