ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

พืชไม้ชนิดหนึ่ง

ฤดูกาลตามฤดูกาล
มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนอาจตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
พื้นที่การผลิตหลัก
Mitoyo

Snapdragons โดดเด่นด้วยรูปแบบดอกไม้ที่ชวนให้นึกถึงปลาทอง ในจังหวัดผลิตประมาณ 9% ผลิตในเมืองมิโตโยะและดอกไม้คุณภาพสูงที่มีปริมาณมากผลิตโดยใช้สภาพอากาศที่อบอุ่นในฤดูหนาวและมีแสงแดดมากตลอดทั้งปี การเปลี่ยนแปลงสีมีมากมายและในปีที่ผ่านมาการจัดส่งในจังหวัดได้เพิ่มขึ้น

      Twitter Facebook สาย Plurk WeChat