ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

ไก่จากคากาวะ

ภาพถ่ายไก่จากจังหวัดคางาวะ

ในจังหวัดคากาวะนอกจากไก่เนื้อแล้วยังมีไก่ท้องถิ่นคัดสรรมาเป็นพิเศษรวมถึงไก่ที่มีตราสินค้าซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารและการให้อาหาร ในแต่ละกรณีผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่เลือกอย่างระมัดระวังภายใต้การจัดการสุขอนามัยที่เข้มงวดและเติบโตด้วยความรัก หนึ่งในอาหารไก่ทั่วไปใน Kagawa คือนกที่มีกระดูก แต่มีไก่อยู่สองประเภทคือ `` พ่อแม่ '' และ '' ลูกไก่ ''

ฤดูกาลตามฤดูกาล
ได้เวลาเที่ยวแล้ว ช่วงพีค (ฤดูกาล)
123456789101112

Twitter Facebook สาย Plurk WeChat

บริษัท ผลิตภัณฑ์จังหวัด

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป