ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

หมูคางาวะ

รูปหมูจากจังหวัดคางาวะ

เพื่อผลิตเนื้อหมูให้มีรสชาติดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น จังหวัดคางาวะจึงไม่เพียงแต่เป็นบ้านของหมูสามทางแบบมาตรฐานเท่านั้น (ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ของหมูสามสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน) แต่ยังรวมถึงหมูแบรนด์เนมด้วย หมูเหล่านี้ถูกเลี้ยงโดยใช้ทรัพยากรของจังหวัด (เช่น อุด้ง) และเลี้ยงด้วยความรักและความเอาใจใส่โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบพิเศษ

ฤดูกาลตามฤดูกาล
ได้เวลาเที่ยวแล้ว ช่วงพีค (ฤดูกาล)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Twitter Facebook สาย Plurk WeChat