ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

เนื้อคางาวะ

รูปถ่ายเนื้อวัวจากจังหวัด Kagawa

เนื้อคางาวะมีคุณภาพสูงและเป็นผลจากสภาพอากาศที่อบอุ่นของทะเลเซโตะใน เกษตรกรคำนึงถึงความปลอดภัยโดยใช้อาหารที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีและเลี้ยงวัวทีละตัวด้วยความรักและห่วงใยเท่านั้น จุดเน้นมากกว่าสิ่งอื่นใดคือความสมดุลของคุณภาพและราคา ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อคางาวะเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ฤดูกาลตามฤดูกาล
ได้เวลาเที่ยวแล้ว ช่วงพีค (ฤดูกาล)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Twitter Facebook สาย Plurk WeChat