ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

นม

รูปถ่ายนม

ไม่มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในจังหวัดคากาวะ? ไม่ในเขต Nakayama ของเมือง Manno มีทุ่งหญ้าที่ดูเหมือนจะไม่เป็นจังหวัดคากาวะ มีการเลี้ยงโคนมทั่วทั้งจังหวัด
มีไร่แบบพิเศษมากมายเช่นฟาร์มปศุสัตว์ที่คุณสามารถสัมผัสกับฟาร์มโคนมฟาร์มปศุสัตว์ที่ผลิตนมเจอร์ซีย์และฟาร์มปศุสัตว์ที่ผลิตและจำหน่ายไอศกรีมโฮมเมด

ฤดูกาลตามฤดูกาล
ได้เวลาเที่ยวแล้ว ช่วงพีค (ฤดูกาล)
123456789101112

    Twitter Facebook สาย Plurk WeChat