ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

สีม่วงอ่อนสีเขียว

ฤดูกาลตามฤดูกาล
เมษายนอาจมิถุนายน
พื้นที่การผลิตหลัก
จังหวัดหนึ่งเยน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดำเนินการอย่างแข็งขันในอ่าวชิโดของเมือง Sanuki ในจังหวัด นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เริ่มขึ้นใน Anji-cho และ Utazu-cho ในเมือง Takamatsu และผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี เรารวบรวมความคาดหวังว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดใหม่

      Twitter Facebook สาย Plurk WeChat