ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

อาโอโนริ (สาหร่ายทะเลสีเขียวแห้ง)

ภาพถ่ายสีเขียว

ฤดูกาลตามฤดูกาล
เมษายนอาจมิถุนายน
พื้นที่การผลิตหลัก
จังหวัดหนึ่งเยน

Shido Bay ของเมือง Sanuki ในเมือง Kagawa มีอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เริ่มขึ้นในเขต Ajicho ของเมือง Takamatsu เช่นเดียวกับเมือง Utazu และรายได้จากอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นในปีพ. มีความคาดหวังสูงสำหรับ aonori ในฐานะผลิตภัณฑ์ใหม่ของจังหวัด

    Twitter Facebook สาย Plurk WeChat