ผลิตภัณฑ์จังหวัดคากาวะ

ปลาหมึก

ฤดูกาลตามฤดูกาล
เมษายนอาจมิถุนายนกรกฎาคม
พื้นที่การผลิตหลัก
สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด

"Squid squid" สามารถกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนสายพันธุ์ของปลาหมึก ฉันเกิดใกล้คิวชูไปทางเหนือสู่ฮอกไกโดและกลับมาวางไข่ใกล้ ๆ คิวชูดังนั้นการจับในทะเลเซโตะจึงมีขนาดเล็ก คุณจะสามารถจับปลาส่วนใหญ่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

  • มันมักจะปรากฏเป็น "ข้าวปลาหมึก" ในการปรุงอาหารที่บ้านของชาวประมง แต่ซาซิมิสดยังประณีต เนื้อนุ่มและความหวานปานกลางสามารถเพลิดเพลินกับการเคี้ยวแต่ละครั้งแม้บาง

    Twitter Facebook สาย Plurk WeChat