ผลิตภัณฑ์มะกอกจากจังหวัดคะงะวะ

เมื่อผลมะกอกเติบโตที่โคสึชิมะ ...

(0)
กำลังโหลด...

種類 เครื่องดื่ม
ใบรับรอง

จากแนวคิดที่ว่าสาเกสองชนิดที่มีรสชาติแตกต่างกันสามารถทำจากปลาซาร์ดีนชนิดเดียวกันสาเกนี้ถูกบีบด้วยเครื่องและบีบให้แน่นในตู้เย็นที่อุณหภูมิ -2 องศา
เป็นสาเกที่สวยงาม แต่แข็งที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติของข้าวได้

ธุรกิจ HP
ธุรกิจ บริษัท โรงกลั่นเหล้าสาเก Shodoshima จำกัด