ฟาร์ม Aspera

ชื่อธุรกิจ ฟาร์ม Aspera
ที่อยู่ 50-1 Yokoi, Konan-cho, Takamatsu
หมายเลขโทรศัพท์ 087-879-3326
หมายเลขแฟกซ์ 087-883-4999
URL http://aspara-farm.net/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด หน่อไม้ฝรั่ง (Sanuki awakening)