บริษัท สึรุงาเมะ จำกัด

ชื่อธุรกิจ บริษัท สึรุงาเมะ จำกัด
ที่อยู่ 2437-1 อาราอิ, โคคุบุนจิโช, ทาคามัตสึชิ
หมายเลขโทรศัพท์ 087-874-6127
หมายเลขแฟกซ์ 087-814-7987
URL http://www.turukameenolive.jp/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด น้ำมันมะกอก มะกอกเขียวดอง ผลิตภัณฑ์มะกอก