การจัดตั้งบริการสวัสดิการอุปสรรค

ชื่อธุรกิจ การจัดตั้งบริการสวัสดิการอุปสรรค
ที่อยู่ 398-18 Teshicho, Takamatsu
หมายเลขโทรศัพท์ 087-866 0111-
หมายเลขแฟกซ์ 087-866-0670
URL https://www.ayumino-kai.or.jp/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด Kagawa Mototaka