บริษัท อากิฟิชเชอร์รี่ จำกัด

ชื่อธุรกิจบริษัท อากิฟิชเชอร์รี่ จำกัด
ที่อยู่1402-23 Tsuda เมือง Tsuda เมือง Sanuki จังหวัด Kagawa
หมายเลขโทรศัพท์0879-42-3037
หมายเลขแฟกซ์0879-42-2595
URLhttp://www.aki-mp.co.jp/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ทรายแดงทะเล Sanuki Samon