บริษัท Sanuki City SA

ชื่อธุรกิจบริษัท Sanuki City SA
ที่อยู่939-1, สซึรุฮะ, ทสึดะ - โช, ซานุกิ - ชิ
หมายเลขโทรศัพท์087-895-1133
หมายเลขแฟกซ์087-895-1134
URLhttp://www.sanuki-wine.jp/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ワイン