ฟาร์ม Shionoe Fujikawa

ชื่อธุรกิจ ฟาร์ม Shionoe Fujikawa
ที่อยู่ 585 Kaminishi Otsu เมือง Shioe เมือง Takamatsu จังหวัด Kagawa
หมายเลขโทรศัพท์ 087-893-0235
หมายเลขแฟกซ์ 087-893-0237
URL https://www.sionoe.comเปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด นม ข้าว Oidemai