บริษัท คุโรดะโชเทน จำกัด

ชื่อธุรกิจ บริษัท คุโรดะโชเทน จำกัด
ที่อยู่ 8-12 Tamachi เมือง Takamatsu จังหวัด Kagawa
หมายเลขโทรศัพท์ 087-831-5758
หมายเลขแฟกซ์ 087-831-5756
URL http://www.hakimono.biz/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ตุง Geta