สหกรณ์การเกษตรคากาวะ

ชื่อธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรคากาวะ
ที่อยู่ 1-3-6 Kotobukicho เมือง Takamatsu
หมายเลขโทรศัพท์ 087-825-1233
หมายเลขแฟกซ์ 087-825-0295
URL https://www.ja-town.com/shop/c/ckagawa/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด Ohara Benihaya ผลไม้กีวี Sanuki Gold Shine Muscat