สหกรณ์การเกษตรคากาวะ

ชื่อธุรกิจสหกรณ์การเกษตรคากาวะ
ที่อยู่1-3-6 Kotobukicho เมือง Takamatsu
หมายเลขโทรศัพท์087-825-1233
หมายเลขแฟกซ์087-825-0295
URLhttps://www.ja-town.com/shop/c/ckagawa/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด Obara Beniwase Mandarin Oranges
ผลไม้กีวี Sanuki Gold Shine Muscat