หยูชินบริวเวอรี่ จำกัด

ชื่อธุรกิจ หยูชินบริวเวอรี่ จำกัด
ที่อยู่ 2088-1 Ono, Ayagawa-cho, Ayaka-gun, Kagawa Prefecture
หมายเลขโทรศัพท์ 087-876-4111
หมายเลขแฟกซ์ 087-876-4188
URL http://www.yushin-brewer.com/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ประโยชน์ในการกลั่น