สมาคมโรงกลั่นสาเกจังหวัดคางาวะ

ชื่อธุรกิจสมาคมโรงกลั่นสาเกจังหวัดคางาวะ
ที่อยู่4-2 ฟุรุจินมาจิ เมืองทากามัตสึ
หมายเลขโทรศัพท์087-821-3669
หมายเลขแฟกซ์087-821-3623
URLhttps://sanuki-sake.com/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ประโยชน์ในการกลั่น