อิซึทสึ มิโซะ บจก.

ชื่อธุรกิจอิซึทสึ มิโซะ บจก.
ที่อยู่229 วาดะโกะ, โทโยฮามะ-โช, คานอนจิ-ชิ
หมายเลขโทรศัพท์0875-52-3030
หมายเลขแฟกซ์0875-52-6230
URLhttps://idutsumiso.jp/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด มิโซะ