Kawaguchiya Lacquerware Store Co., Ltd.

ชื่อธุรกิจ Kawaguchiya Lacquerware Store Co., Ltd.
ที่อยู่ 2041 นางาโอนิชิ เมืองซานุกิ จังหวัดคางาวะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0879-52-2260
หมายเลขแฟกซ์ 0879-52-3699
URL https://www.87ten5.comเปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เครื่องเขิน Kagawa