บริษัท แปรรูปอาหาร Kurokawa จำกัด

ชื่อธุรกิจบริษัท แปรรูปอาหาร Kurokawa จำกัด
ที่อยู่428-2 Izakucho เมือง Takamatsu, Kagawa
หมายเลขโทรศัพท์087-889-0367
หมายเลขแฟกซ์087-889-0358
URLhttps://www.kurokawashoyumame.com/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ส่วนตัว: Shoyumame