บริษัท มิโตโยโอลีฟ จำกัด

ชื่อธุรกิจบริษัท มิโตโยโอลีฟ จำกัด
ที่อยู่42 หมายเลข 17 Nino-shin, Nio-cho, Mitoyo-shi, Kagawa Prefecture
หมายเลขโทรศัพท์0875-82-4219
หมายเลขแฟกซ์0875-82-2722
URLhttp://www.mitoyo-olive.com/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด น้ำมันมะกอก มะกอกเขียวดอง ผลิตภัณฑ์มะกอก