สำนักงานใหญ่ของนก Sanuki

ชื่อธุรกิจสำนักงานใหญ่ของนก Sanuki
ที่อยู่1253-9, Shimokatsuma, Takase-cho, Mitoyo-shi, Kagawa
หมายเลขโทรศัพท์0875-24-8659
หมายเลขแฟกซ์0875-24-8656
URLhttp://sanukihonetsukidori.co.jp/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด นกกับกระดูก