ข่าวสารแจ้งให้ทราบ

แจ้งให้ทราบ

ยกเลิก 3 มีนาคม (อาทิตย์) Sanuki Marche

2020 02 年月日 25เหตุการณ์

Sanuki Marche ในวันที่ 3 มีนาคมจะจัดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ coronavirus
เราตัดสินใจยกเลิกเนื่องจากการให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัยของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก
ขออภัยสำหรับทุกคนที่รอคอย

Marche ของปีนี้จะสิ้นสุดลง

กำหนดการสำหรับเดือนเมษายนปีหน้าจะมีการประกาศในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการทันทีที่ตัดสินใจ

เครื่องรีดผ้า เครื่องรีดผ้า

ACCESS

760-0019 Sunport เมือง Takamatsu จังหวัด Kagawa, 2-1
สัญลักษณ์ Sunport Takamatsu Tower West Passage