บริษัท คาโดยะออยล์ จำกัด

ชื่อธุรกิจบริษัท คาโดยะออยล์ จำกัด
ที่อยู่6188 A, Tonosho-cho, Azuki-gun, Kagawa
หมายเลขโทรศัพท์0879-62-1133
หมายเลขแฟกซ์0879-62-1135
URLhttp://www.kadoya.com/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด น้ำมันงา