ศิลปะพื้นบ้านของชาวไท

ชื่อธุรกิจ ศิลปะพื้นบ้านของชาวไท
ที่อยู่ 431 Shimotakase, Mino-cho, Mitoyo-shi, Kagawa
หมายเลขโทรศัพท์ 0875-72-4978
หมายเลขแฟกซ์
URL http://taimingei.com/เปิดตัว
การจัดการผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เสือกระดาษ